Klinikk for Helhetsterapi & Euroklinikk
  • Rælingen
  • Oslo
  • London
  • Dubai
  • Brunei
  • hjem - Klinikk for Helhetsterapi & Euroklinikk
  • Kontakt - Klinikk for Helhetsterapi & Euroklinikk
  • Sitemap - Klinikk for Helhetsterapi & Euroklinikk

SAMTALETERAPI OG FAMILJETERAPI,

N.L.P.
(Neuropsykologisk Linguistisk Program)

Klinikk for Helhetsterapi er senter for samtaleterapi.Vi arbeider aktivt med familie- og nettverksperspektivet til våre klienter, og bruker de positive ressursene som ligger i disse systemene til klienten,s /pasienten,s beste.
Klientene og nettverket hos klienten er våre viktigste samarbeidspartnere .

N.L.P..som er programmert inn i Scio Kvantemedisin apparat kommuniserer med kroppens indre kommunikasjonssystem.Dette i stort sett skjer gjennom signaler styrt av hjernen.dette er basert på enkelte,s behov.For noen er veiledning før og etter samvær være viktig. Andre har behov for mer avstand i perioder. 

Når klienten/pasienten kommer til oss er det viktig at vi får god informasjon om vedkommende. Du/dere vil bli bedt om å fylle ut et skjema som sier noe om hvordan du/dere vurderer dere selv, sterke sider og vansker. 

Viktige områder er ; samvær med pårørende, skole/arbeid og mål for oppholdet/ behandlingen.