Klinikk for Helhetsterapi & Euroklinikk
  • Rælingen
  • Oslo
  • London
  • Dubai
  • Brunei
  • hjem - Klinikk for Helhetsterapi & Euroklinikk
  • Kontakt - Klinikk for Helhetsterapi & Euroklinikk
  • Sitemap - Klinikk for Helhetsterapi & Euroklinikk
Orientering om Lock-Foot whiplash syndromet (L-F)Lockfoot er:
En ortopedisk feil med stor påvirkning på kroppslige funksjoner. Den er et fenomen,som kan være totalt skjult og usynlig og likevel ha dyptliggende, negative innfl ytelser på kroppslige funksjoner, og selv om det neppeerkjennes, er det trolig den mest alminnelige
kilde til nevrologiske forstyrrelser i kroppen.L-F berører gangmekanismen fra den berørte fot i et diagonalt mønster til den motsatte side
av kraniet, og kan derved blant annet forklare de hyppige funn av funksjonell forstyrrelse i kjeveleddene - Temporo-Mandibular-Joint
(TMJ). En omhyggelig undersøkelse og diagnose med hensiktsmessig fotbehandling, kan derfor ha en dramatisk eff ekt på den symptomatiske
TMJ-pasient, som ellers ville fortsette å leve et liv i konstante smerter. L–F er også en bidragende faktor til Cranio-Mandibular-Cervical
Dysfunction.Å starte en konvensjonell behandling av et kjeveleddproblem
uten å eliminere L-F, er en lite
optimal behandling. En L-F vil nemlig bidra til forsterkning av kranielle feil og vil oftest være den eneste grunn som forårsaker rotasjon av
tinningbena med påfølgende forskyvning av
glenoid fossae. En tannbehandling som inkluderer gjenopprettelse av bittoverfl atene, bør på samme måte ikke utføres uten eliminering
av L-F, det være seg tannregulering, lage proteser
og implantasjoner med superstruktur inkludert.
Anstrengende påvirkning for å forbedre
kroppsholdningen og normalisere gangfunksjonen,
bør alltid ledsages av en undersøkelse for å avgjøre om L-F er tilstede og fungerer som en barriere. En meniskoperasjon i kneet
bør på samme måte neppe gjøres før resultatet
av L-F korreksjonen er observert, spesielt i de tidlige tilfellene. Kvinner bør i god tid før en graviditet, få en mulig L-F eliminert for å
unngå bekkenløsningsproblemer på grunn
av eff ekten av utskillelse (produksjon) av relaxin kombinert med vridningskrefter, som før nevnt.
Korreksjon av L-F bør også være det første valg i behandling av Fibrositis/Fibromyalgia pasienter. I følge Kjell Bjørner`s samt mine erfaringer,er L-F den betydeligste problemfaktoren
i slike tilfeller. Resept på briller bør ikke skrives ut før en mulig L-F er brakt i orden. En korreksjon av L-F vil alltid forbedre samsynet.
Tinnitus (øresus) kan også ha årsakssammenheng
med kjeveleddsproblematikk. L-F må derfor korrigeres for å understøtte annen behandling.Manipulasjon av atlas (første nakkevirvel)
bør heller ikke forsøkes med mindre L-F
er ordnet opp. På 10 år har jeg faktisk aldri sett
noe behov for å korrigere en atlas etter at L-F ,ble eliminert.
Når idrettsutøveren sliter med overbelastningsskader
som ankel/akillesproblematikk,beinhinne probleatikk, kneproblematikk,
sene- og muskelstrekkskader i lår/lyskeregionen
samt hofte og ryggproblem, er det mangfoldige faktorer som spiller inn. Men i følge erfaringer, er også her L-F den betydeligste
primærfeilen.Ved feilfunksjoner som L-F og whiplashskader,
er diagnose- og behandlingsvurdering avhengig
av at det benyttes AK/kinesologiske metoder.